top of page

MARKA YÖNETİMİ

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. Bir başka söylemle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür diyebiliriz.

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page